ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บล็อก Mullvad

เท่าทันข่าวสารการพัฒนาล่าสุดของ Mullvad ข่าวสารเกี่ยวกับแอปของเรา อัปเดตความปลอดภัย โพสต์รับสมัครงาน – พบทุกสิ่งที่กล่าวมาได้ที่นี่

Old clients soon no longer supported

News

On 2015-02-01 client programs older than version 46 will no longer be able to connect. Please upgrade. All too many users are still running clients with problems such as Heartbleed and the status indication malfunction. It does not make sense for us to expend effort keeping compatibility with these versions, hurting rather than helping those still using them. From version 46 the latest available version is dispayed in the program, making it easier to upgrade when appropriate. Please do. อ่านเพิ่มเติม

Heartbleed OpenSSL bug

News

A serious vulnerability in the popular OpenSSL cryptographic software library was disclosed 30 hours ago. In short it allows (among other things) anyone on the Internet to extract the private keys used for encrypting traffic and identifying service providers to their users. A more complete description can be read on heartbleed.com. This affects a lot of different services including web, email, instant messaging and OpenVPN (which Mullvad uses). อ่านเพิ่มเติม