Passa al contenuto principale

Owner’s directive for Mullvad VPN

Policies 

Ultimo aggiornamento:

Ägardirektiv för Amagicom AB

Förutsättningar och syfte

 • Daniel Berntsson och Fredrik Strömberg ska fortsätta äga 50% var av aktierna.
 • Inga ytterligare kapitaltillskott förväntas behövas.
 • Ägarnas investeringshorisont: “Society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.”
 • Den enda verksamheten i Amagicom AB är investeringar.
 • Investeringsbeslut tas av styrelsen på styrelsemöten.

Begränsningar

 • Allmän hederlighet.

Ägardirektiv för Mullvad VPN AB

Förutsättningar och syfte

 • Moderbolaget ska fortsätta vara ensam aktieägare.
 • Inga ytterligare kapitaltillskott förväntas behövas.
 • Ägarnas investeringshorisont: “Society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.”
 • Överskott återinvesteras i verksamheten om relevant, annars delas ut till moderbolaget.

Vision

 • Gör censur och massövervakning opraktiskt.

Mål

 • En kontinuerlig strävan att agera i enlighet med våra kulturella pelare: Trustworthiness, Transparency, Trailblazing.
 • Marknads- och teknikledande inom privacy- och anticensur-segmenten.

Begränsningar

 • Allmän hederlighet, särskilt i marknadsföring.
 • Kod som publiceras ska vara open source.