جستار به محتوای اصلی

بازیابی حساب از دست‌رفته

شماره حساب خود را به خاطر نمی‌آورید؟ ممکن است بازیابی آن امکان‌پذیر باشد، اگرچه آن را تضمین نمی‌کنیم، چرا که کمترین اطلاعات ممکنرا در مورد کاربران خود نگهداری می‌کنیم.

جستجو در برنامه

ابتدا به برنامه Mullvad VPN نگاه کنید. سپس برای پیدا کردن شماره حسابتان بر روی آیکون حساب () کلیک نمایید.

رهگیری پرداخت

اگر شدنی نیست، روش پرداخت خود را رهگیری کنید. روش پرداخت استفاده‌شده را انتخاب و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. لطفاً توجه داشته باشید که پرداخت‌ها فقط به مدت 40 روز قابل‌رهگیری هستند.

یک پرداخت

رمز پرداخت شما همان Invoice ID شماست که می‌توانید در سابقه تراکنش پی‌پل خود پیدا کنید.

اشتراک

رمز پرداخت شما همان Invoice ID شماست که می‌توانید در اشتراک‌های پی‌پل خود پیدا کنید.

اگر انجام پرداخت یا شروع اشتراک پیش از 29 اکتبر 2019 بوده است، لطفاً شناسه تراکنش پی‌پل را به support@mullvadvpn.net ایمیل کنید، ترجیحاً از نشانی ایمیلی استفاده کنید که پی‌پل خود را با آن ثبت کرده‌اید.


اگر برای حل مشکل شماره حساب گم‌شده به ما ایمیل ارسال کنید، در نهایت اطلاعاتی در مورد خودتان در اختیار ما قرار خواهید داد (حداقل اطلاعات، ایمیل شماست). اگر ترجیح می‌دهید ناشناس بمانید، می‌توانید حساب کاربری جدیدی بسازید.