جستار به محتوای اصلی

بازیابی حساب از دست‌رفته

شماره حساب خود را به خاطر نمی‌آورید؟ ممکن است بازیابی آن امکان‌پذیر باشد، اگرچه آن را تضمین نمی‌کنیم، چرا که کمترین اطلاعات ممکنرا در مورد کاربران خود نگهداری می‌کنیم.

جستجو در برنامه

ابتدا به برنامه Mullvad VPN نگاه کنید. سپس برای پیدا کردن شماره حسابتان بر روی آیکون حساب () کلیک نمایید.

رهگیری پرداخت

اگر شدنی نیست، روش پرداخت خود را رهگیری کنید. روش پرداخت استفاده‌شده را انتخاب و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. لطفاً توجه داشته باشید که پرداخت‌ها فقط به مدت 40 روز قابل‌رهگیری هستند.

برای بازیابی حساب کاربری که هزینه آن از طریق تراکنش بانکی پرداخت شده است، ایمیلی حاوی این اطلاعات به support@mullvadvpn.net ارسال کنید:

  • تاریخ تراکنش
  • مبلغ تراکنش
  • بانکی که مبلغ از آن ارسال شد، یا نام شما

اگر برای حل مشکل شماره حساب گم‌شده به ما ایمیل ارسال کنید، در نهایت اطلاعاتی در مورد خودتان در اختیار ما قرار خواهید داد (حداقل اطلاعات، ایمیل شماست). اگر ترجیح می‌دهید ناشناس بمانید، می‌توانید حساب کاربری جدیدی بسازید.