Przejdź do głównej zawartości

Do pobrania

Mullvad VPN na Linux

Najnowsza wersja: 2024.1 (zobacz zmiany)

Mullvad VPN App Screenshot

Installing the app using the Mullvad repository

The Mullvad VPN app is available via our repository servers only for Ubuntu, Debian and Fedora. If you use another unsupported distribution based on Ubuntu 20.04 or newer that uses systemd then you can try to install it using the manual .deb installation instructions.

Ubuntu/Debian

# Download the Mullvad signing key
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc https://repository.mullvad.net/deb/mullvad-keyring.asc

# Add the Mullvad repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
# Or add the Mullvad BETA repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/beta $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
# Install the package sudo apt update sudo apt install mullvad-vpn

Fedora

# Add the Mullvad repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/stable/mullvad.repo
# Or add the Mullvad BETA repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/beta/mullvad.repo # Install the package sudo dnf install mullvad-vpn

Manually installing the package file

Instrukcje instalacji

Select architecture

Select distribution

Ubuntu/Debian (Intel x86_64)

Działa na Ubuntu 20.04+, Debian 11+ (tylko 64-bitowych)

Pobierz .deb

Fedora (Intel x86_64)

Działa w systemie Fedora 37+ (wyłącznie 64-bitowym)

Pobierz .rpm

Łatwa obsługa

  • Instalacja i uruchamianie tunelu kilkoma kliknięciami
  • Łatwa zmiana lokalizacji/serwera
  • Przesyłanie żądań pomocy technicznej bezpośrednio z aplikacji
  • Dzielone tunelowanie

Zabezpieczanie prywatności

  • Automatyczna rotacja klucza WireGuard, przeciwdziałanie cenzurze i sondowaniu portów oraz ukrywanie ruchu
  • Zaawansowany kill switch. Ścisła integracja zapory z niepodzielnymi operacjami bez wycieków
  • Wielokrotne przeskoki i Shadowsocks
  • Kryptograficznie podpisany instalator
  • Stosujemy zasadę nierejestrowania aktywności użytkownika

Zaufanie jest najważniejsze

Wypróbuj nową wersję beta!

Kolejna wersja aplikacji Mullvad nie jest jeszcze gotowa do wydania, ale możesz pomóc nam rozwijać ją szybciej, wypróbowując wersję beta! Wersje beta zostały przetestowane wewnętrznie, ale mogą nadal zawierać błędy. Jeśli jakieś znajdziesz, daj nam znać!

Aby poznać pełną listę zmian, sprawdź dziennik zmian.

Nie możesz korzystać z aplikacji?

Jeśli nie możesz korzystać z aplikacji Mullvad VPN, pobierz pliki konfiguracyjne do użytku z oficjalnymi klientami OpenVPN lub WireGuard.

WireGuard OpenVPN