Przejdź do głównej zawartości

Do pobrania

Przeglądarka Mullvad dla systemu Linux

Bezpłatnie dla wszystkich

Najnowsza wersja: 13.5.1 (zobacz zmiany)

Mullvad Browser Screenshot

Installing the browser using the Mullvad repository

The Mullvad browser is available via our repository servers only for Ubuntu, Debian and Fedora.

Ubuntu/Debian

# Download the Mullvad signing key
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc https://repository.mullvad.net/deb/mullvad-keyring.asc

# Add the Mullvad repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list

# Install the package
sudo apt update
sudo apt install mullvad-browser

Fedora

# Add the Mullvad repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/stable/mullvad.repo

# Install the package
sudo dnf install mullvad-browser

Manually installing the package file

Pobierz

Działa we wszystkich dystrybucjach (64 bit only)

Podpis GPG Co to jest?

Przeglądarka Mullvad jest tworzona we współpracy między Mullvad VPN a Tor Project. Jej celem jest minimalizowanie śledzenia i zbierania prywatnych danych w celach identyfikacji. Całą historię i szerszą perspektywę można znaleźć tutaj. Tutaj natomiast mamy krótkie podsumowanie.

Prywatność jak w przeglądarce Tor. Do stosowania z VPN.

Korzystanie z VPN nie wystarczy, aby osiągnąć idealną prywatność w Internecie. Większość przeglądarek pobiera po prostu zbyt dużo danych. Przeglądarka Mullvad to przeglądarka internetowa zapewniająca prywatność na poziomie przeglądarki Tor, do stosowania ze sprawdzonym rozwiązaniem VPN.

Silna ochrona przed zbieraniem danych identyfikacyjnych od Tor Project

Organizacja Tor Project jest znana z tworzenia przeglądarki skupionej na prywatności. Przeglądarka Mullvad zapobiega zbieraniu danych identyfikacyjnych tak samo, jak przeglądarka Tor — po prostu łączy się z Internetem za pomocą (lub bez) VPN, zamiast sieci Tor.

Podobny ślad danych dla wszystkich użytkowników

Zbieranie danych identyfikacyjnych stanowi coraz większe zagrożenie dla prywatności w Internecie. Przeglądarka Mullvad, podobnie jak przeglądarka Tor, jest tworzona z celem i ambicją, aby wszyscy jej użytkownicy wyglądali tak samo.

NIE dla telemetrii

Termin „telemetria” oznacza gromadzenie unikalnych danych przez przeglądarkę w celu poprawy wydajności. Nie wierzymy jednak w gromadzenie danych o naszych użytkownikach. Dlatego w przeglądarce Mullvad usunęliśmy całą telemetrię.

Przeglądanie domyślnie w trybie prywatnym

Przeglądarka Mullvad ma domyślnie włączony tryb prywatny. To znaczy, że między sesjami nie są zapisywane żadne pliki cookie, pamięć podręczna ani historia. Przeglądarka oferuje również przycisk resetowania, który za jednym kliknięciem tworzy czystą sesję.

Blokowanie trackerów innych firm za pomocą rozszerzenia uBlock Origin

Nawet przy silnej ochronie przed plikami cookie i zbieraniem danych identyfikacyjnych dobrym pomysłem jest blokowanie trackerów innych firm. Nie należy używać „zbyt wielu” rozszerzeń, ponieważ może to ułatwić identyfikację. Dlatego stosujemy wyłącznie uBlock Origin.

Przejrzysty model biznesowy

Nie mamy zamiaru zarabiać na przeglądarce Mullvad. Nasz model biznesowy polega na zarabianiu na usłudze VPN. Naszą jedyną ambicją związaną z przeglądarką Mullvad jest zapewnienie możliwie najlepszej przeglądarki skupionej na prywatności użytkowników Mullvad VPN – i wszystkich innych.

Prywatność na pierwszym miejscu

Firma Mullvad VPN jest znana ze stawiania prywatności na pierwszym miejscu, bez dziwnych modeli biznesowych i krótkoterminowych właścicieli kapitału wysokiego ryzyka. Tor Project to organizacja non-profit walcząca o prawa człowieka. We wszystkim co robimy, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy prywatność.