رفتن به محتوای اصلی

دانلودها

Mullvad VPN برای لینوکس

آخرین نسخه: 2024.1 (مشاهدۀ تغییرات)

Mullvad VPN App Screenshot

Installing the app using the Mullvad repository

The Mullvad VPN app is available via our repository servers only for Ubuntu, Debian and Fedora. If you use another unsupported distribution based on Ubuntu 20.04 or newer that uses systemd then you can try to install it using the manual .deb installation instructions.

Ubuntu/Debian

# Download the Mullvad signing key
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc https://repository.mullvad.net/deb/mullvad-keyring.asc

# Add the Mullvad repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
# Or add the Mullvad BETA repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/beta $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
# Install the package sudo apt update sudo apt install mullvad-vpn

Fedora

# Add the Mullvad repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/stable/mullvad.repo
# Or add the Mullvad BETA repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/beta/mullvad.repo # Install the package sudo dnf install mullvad-vpn

Manually installing the package file

دستورالعمل‌های نصب

Select architecture

Select distribution

Ubuntu/Debian (Intel x86_64)

قابل اجرا در +Ubuntu 20.04 و +Debian 11 (فقط 64 بیت)

دانلود .deb

Fedora (Intel x86_64)

قابل‌اجرا در Fedora 37 و بالاتر (فقط 64 بیت)

دانلود .rpm

راحتی در استفاده

  • یک تونل را با چند کلیک نصب و اجرا کنید
  • مکان/سرور را به راحتی تغییر دهید
  • درخواست‌های پشتیبانی را مستقیماً در اپلیکیشن ارسال کنید
  • تونلینگ تقسیمی

حفظ حریم خصوصی شما

  • چرخش خودکار کلید WireGuard, ضد سانسور، کاوش درگاه و مبهم‌سازی ترافیک
  • کلید قطع اضطراری پیشرفته. ادغام فایروال فشرده با عملکرد اتمی بدون نشتی
  • Multihop و Shadowsocks
  • نصب‌کننده با امضای رمزنگاری
  • ما یک خط مشی عدم ثبت فعالیت کاربر داریم

اعتماد حرف اول را می‌زند

نسخه بتای جدید را امتحان کنید!

نسخه بعدی اپلیکیشن Mullvad هنوز کاملاً آماده انتشار نیست، اما می‌توانید با آزمایش نسخه بتا به ما کمک کنید سریعتر به آنجا برسیم! نسخه‌های بتا به صورت داخلی آزمایش شده‌اند، اما ممکن است باگ‌ها همچنان وجود داشته باشند. لطفاً اگر موردی پیدا کردید به ما اطلاع دهید!

برای دیدن فهرست کامل تغییرات، تغییرنامه را بررسی کنید.

نمی‌توانید از اپلیکیشن استفاده کنید؟

اگر نمی‌توانید از اپلیکیشن Mullvad VPN استفاده کنید، می‌توانید فایل‌های پیکربندی را برای استفاده با مشتریان رسمی OpenVPN یا WireGuard دانلود کنید.

WireGuard OpenVPN