Gå til hovedinnhold

Nedlastinger

Mullvad VPN for Linux

Siste versjon: 2024.4 (se endringer)

Mullvad VPN App Screenshot

Installing the app using the Mullvad repository

The Mullvad VPN app is available via our repository servers only for Ubuntu, Debian and Fedora. If you use another unsupported distribution based on Ubuntu 22.04 or newer that uses systemd then you can try to install it using the manual .deb installation instructions.

Ubuntu/Debian

# Download the Mullvad signing key
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc https://repository.mullvad.net/deb/mullvad-keyring.asc

# Add the Mullvad repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
# Or add the Mullvad BETA repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/beta $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
# Install the package sudo apt update sudo apt install mullvad-vpn

Fedora

# Add the Mullvad repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/stable/mullvad.repo
# Or add the Mullvad BETA repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/beta/mullvad.repo # Install the package sudo dnf install mullvad-vpn

Manually installing the package file

Installasjonsinstruksjoner

Select architecture

Select distribution

Ubuntu/Debian (Intel x86_64)

Fungerer på Ubuntu 22.04+, Debian 11+ (bare 64-biters)

Last ned .deb

Fedora (Intel x86_64)

Fungerer på Fedora 39+ (bare 64-biters)

Last ned .rpm

Ubuntu/Debian (ARM64)

Fungerer på Ubuntu 22.04+, Debian 11+ (bare 64-biters)

Last ned .deb

Fedora (ARM64)

Fungerer på Fedora 39+ (bare 64-biters)

Last ned .rpm

Enkel å bruke

  • Installer og få en tunnel opp og kjøre med et par klikk
  • Endre enkelt plassering/server
  • Send inn forespørsler om kundestøtte direkte i appen
  • Delt tunnelering

Beskytter privatlivet ditt

  • Automatisk WireGuard-nøkkelrotasjon, antisensur, portskanning og trafikkforvirring
  • Avansert kill switch. Tett brannmurintegrasjon med atomoperasjoner uten lekkasjer
  • Flerhopp og Shadowsocks
  • Kryptografisk signert installatør
  • Vi har retningslinjer om å ikke registrere noe brukeraktivtet

Tillit er svært viktig

Får du ikke til å bruke appen?

Hvis du ikke kan bruke Mullvad VPN-appen, kan du laste ned konfigurasjonsfilene til bruk med de offisielle OpenVPN- eller WireGuard-klientene.

WireGuard OpenVPN