Gå til hovedinnhold

Nedlastinger

Mullvad-nettleser for Linux

Gratis for alle

Siste versjon: 13.5.1 (se endringer)

Mullvad Browser Screenshot

Installing the browser using the Mullvad repository

The Mullvad browser is available via our repository servers only for Ubuntu, Debian and Fedora.

Ubuntu/Debian

# Download the Mullvad signing key
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc https://repository.mullvad.net/deb/mullvad-keyring.asc

# Add the Mullvad repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list

# Install the package
sudo apt update
sudo apt install mullvad-browser

Fedora

# Add the Mullvad repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/stable/mullvad.repo

# Install the package
sudo dnf install mullvad-browser

Manually installing the package file

Last ned

Fungerer på alle distribusjoner (64 bit only)

GPG-signatur Hva er dette?

Mullvad-nettleseren er utviklet i samarbeid med Mullvad VPN og Tor Project for å minimalisere sporing og fingeravtykk på nettet. Du kan lese hele historien og få hele bildet her. Men for et kortere sammendrag har du kommet til rett sted.

Tor-nettleserens høye personvernstandard. For bruk med en VPN-tjeneste.

Det er ikke nok å bruke en VPN-tjeneste for å ivareta privatlivet på nett. Det hentes rett og slett ut for mye data fra de fleste nettleserne. Mullvad-nettleseren er en nettleser med samme høye personverstandard som Tor-nettleseren og skal brukes sammen med en pålitelig VPN-tjeneste.

Sterkt fingeravtrykk-vern fra Tor Project

Tor Project har over tid vist at de har klart å bygge en personvernfokusert nettleser. Mullvad-nettleseren har samme fingeravtrykk-vern som Tor-nettleseren – forskjellen er at den kobler seg til internett med (eller uten) en VPN-tjeneste i stedet for Tor-nettverket.

Likt fingeravtrykk for alle brukere

Digitale fingeravtrykk er i økende grad en trussel mot privatlivet på nett. Mullvad-nettleseren er på samme måte som Tor-nettleseren utviklet med det mål om at alle brukerne skal framstå som én bruker.

Ingen telemetri

Telemetri er unike data som samles inn av nettleseren for å forbedre ytelsen. Vi er er mot å samle inn data om brukere. Derfor har vi fjernet all telemetri i Mullvad-nettleseren.

Privat nettsurfing som standard

Mullvad-nettleseren har privatmodus aktivert som standard. Det betyr at ingen informasjonskapsler, hurtigminne og historikk lagres mellom øktene. Nettleseren har også en tilbakestillingsknapp som med ett klikk sørger for en helt ren nettøkt.

Blokkering av tredjeparter med uBlock Origin

Selv med solid beskyttelse mot fingeravtrykk og informasjonskapsler er det smart å blokkere sporingsfunksjoner fra tredjeparter. Man ønsker ikke å bruke for mange utvidelser siden det kan identifisere deg. Derfor bruker vi bare uBlock Origin.

Åpen forretningsmodell

Vi har ikke som mål å tjene penger på Mullvad-nettleseren. Forretningsmodellen vår går ut på å tjene penger på VPN-tjenesten vår. Ambisjonen vår når det gjelder Mullvad-nettleseren er å gi den aller beste personvernfokuserte nettleseren mulig til Mullvads VPN-brukere – og alle andre, for den saks skyld.

Personvern kommer først

Mullvad VPN har vist seg å være pålitelig når det gjelder å prioritere personvern og har ingen rare forretningsmodeller eller kortsiktige venture-kapitalister. Tor Project er en nonprofit-organisasjon som kjemper for menneskerettigheter. Vi kommer alltid til å prioritere personvernet i alt vi foretar oss.