جستار به محتوای اصلی

دانلودها

مرورگر Mullvad برای Linux

رایگان برای همه

آخرین نسخه: 13.5.1 (مشاهدۀ تغییرات)

Mullvad Browser Screenshot

Installing the browser using the Mullvad repository

The Mullvad browser is available via our repository servers only for Ubuntu, Debian and Fedora.

Ubuntu/Debian

# Download the Mullvad signing key
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc https://repository.mullvad.net/deb/mullvad-keyring.asc

# Add the Mullvad repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list

# Install the package
sudo apt update
sudo apt install mullvad-browser

Fedora

# Add the Mullvad repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/stable/mullvad.repo

# Install the package
sudo dnf install mullvad-browser

Manually installing the package file

دانلود

روی همه نسخه‌ها کار می‌کند (64 bit only)

امضای GPG این چیست؟

مرورگر Mullvad - با همکاری Mullvad VPN و پروژه Tor - برای به حداقل رساندن ردیابی و انگشت‌نگاری توسعه یافته است. می‌توانید داستان کامل را بخوانید و با ایده کلی آشنا شوید. اما اگر به دنبال بررسی یک خلاصه سریع هستید، جای درستی آمده‌اید.

کیفیت حریم خصوصی مرورگر Tor. برای استفاده با VPN.

صرفاً استفاده از VPN تضمین‌کننده حریم خصوصی کامل آنلاین نیست. به‌آسانی داده‌های زیادی از طریق اکثر مرورگرها استخراج می‌شود. مرورگر Mullvad یک مرورگر وب با کیفیت حریم خصوصی مرورگر Tor است که با یک VPN قابل اعتماد استفاده می‌شود.

ضد اثر انگشت قوی از پروژه Tor

پروژه Tor سابقه اثبات شده‌ای در ساخت یک مرورگر متمرکز بر حریم خصوصی دارد. مرورگر Mullvad دارای همان محافظت از اثرانگشت مرورگر Tor است - فقط با (یا بدون) VPN به جای شبکه Tor به اینترنت متصل می‌شود.

اثرانگشت مشابه برای همه کاربران

انگشت‌نگاری یک تهدید فزاینده علیه حریم خصوصی آنلاین است. مرورگر Mullvad، مشابه مرورگر Tor، با این هدف طراحی شده است که همه کاربران آن به طور جمعی به عنوان یک موجودیت واحد ظاهر شوند.

بدون تله‌متری

تله‌متری داده‌های منحصر به فردی است که توسط مرورگر برای بهبود عملکرد آن جمع‌آوری می‌گردد. ما به جمع‌آوری اطلاعات در مورد کاربران خود اعتقاد نداریم. بنابراین، با مرورگر Mullvad ما تمام تله‌متری را حذف نموده‌ایم.

جستجوی خصوصی به طور پیش‌فرض

مرورگر Mullvad به طور پیش‌فرض حالت خصوصی را فعال نموده است. این بدان معناست که هیچ کوکی، حافظه پنهان و تاریخچه‌ای بین دوره‌های ارتباطی شما ذخیره نمی‌شود. این مرورگر همچنین دارای یک دکمه تنظیم مجدد است که بلافاصله با یک کلیک، یک دوره‌ ارتباطی جدید را آغاز می‌کند.

مسدود کردن ردیاب‌های شخص ثالث با uBlock Origin

حتی با وجود محافظت قوی در برابر انگشت‌نگاری و کوکی‌ها، مسدود کردن ردیاب‌های شخص ثالث ایده خوبی است. استفاده‌ی بیش از حد از افزونه‌ها ممکن است به طور ناخواسته به عنوان یک عامل متمایز کننده عمل کند که به طور بالقوه ناشناس بودن شما را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل است که ما فقط از uBlock Origin استفاده می‌کنیم.

مدل کسب و کار شفاف

ما هیچ قصد کسب درآمدی از مرورگر Mullvad را نداریم. مدل کسب و کار ما کسب درآمد از سرویس VPN است. تنها جاه طلبی ما با مرورگر Mullvad ارائه بهترین مرورگر متمرکز بر حریم خصوصی ممکن برای کاربران Mullvad VPN – و برای همه دیگر افراد است.

اول حریم خصوصی

Mullvad VPN سابقه اثبات شده‌ای در اولویت قرار دادن حریم خصوصی دارد. بدون هیچ گونه مدل کسب و کار غیر متعارف یا مالکیت سرمایه گذاری خطرپذیر کوتاه مدت. پروژه Tor یک سازمان غیرانتفاعی است که برای حقوق بشر مبارزه می‌کند. ما همیشه در هر کاری که انجام می‌دهیم، حریم خصوصی را در اولویت قرار می‌دهیم.