Hoppa till innehållet

Nedladdningar

Mullvad VPN för Linux

Senaste versionen: 2024.1 (visa ändringar)

Mullvad VPN App Screenshot

Installing the app using the Mullvad repository

The Mullvad VPN app is available via our repository servers only for Ubuntu, Debian and Fedora. If you use another unsupported distribution based on Ubuntu 20.04 or newer that uses systemd then you can try to install it using the manual .deb installation instructions.

Ubuntu/Debian

# Download the Mullvad signing key
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc https://repository.mullvad.net/deb/mullvad-keyring.asc

# Add the Mullvad repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
# Or add the Mullvad BETA repository server to apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mullvad-keyring.asc arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repository.mullvad.net/deb/beta $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mullvad.list
# Install the package sudo apt update sudo apt install mullvad-vpn

Fedora

# Add the Mullvad repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/stable/mullvad.repo
# Or add the Mullvad BETA repository server to dnf
sudo dnf config-manager --add-repo https://repository.mullvad.net/rpm/beta/mullvad.repo # Install the package sudo dnf install mullvad-vpn

Manually installing the package file

Installationsanvisningar

Select architecture

Select distribution

Ubuntu/Debian (Intel x86_64)

Fungerar på Ubuntu 20.04+, Debian 11+ (endast 64-bitars)

Ladda ned .deb

Fedora (Intel x86_64)

Fungerar på Fedora 37+ (endast 64-bitars)

Ladda ned .rpm

Lättanvänt

  • Installera och använd en tunnel på några klick
  • Ändra enkelt plats eller server
  • Skicka supportförfrågningar direkt i appen
  • Delade tunnlar

Skydda din integritet

  • Automatisk rotation av WireGuard-nyckel, anti-censur, portavsökning och döljande av trafik
  • Avancerad Kill Switch. Tät brandväggsintegration med atomiska åtgärder utan läckor
  • Multihopp och Shadowsocks
  • Kryptografiskt signerat installationsprogram
  • Vi har som policy att inte logga användaraktiviteter

Tillit är viktigt

Testa den nya betaversionen!

Nästa version av Mullvad-appen är inte redo att släppas än, men du kan hjälpa oss att nå dit snabbare genom att testa den nya betaversionen! Betaversioner har testats internt men det kan fortfarande finnas buggar. Meddela oss om du hittar några!

Kolla in ändringsloggen för en fullständig lista med ändringar.

Kan du inte använda appen?

Om du inte kan använda Mullvad VPN-appen kan du ladda ned konfigurationsfiler som du använder med officiella OpenVPN- eller WireGuard-klienter.

WireGuard OpenVPN