Hoppa till innehållet

Stoppa förslaget om massövervakning i EU

EU-kommissionen vill införa en digital övervakning vars motsvarighet bara går att hitta i totalitära stater som Kina. Varför pratar nästan ingen om detta?

Satire

Den här texten var ursprungligen publicerad som en debattartikel i Svenska Dagbladet, där vi uppmanar den svenska regeringen, riksdagen och de svenska EU-parlamentarikerna att gå emot lagen. Detsamma gäller för alla länder i EU. Vi uppmanar samtliga inblandade politiker i EU att rösta nej till lagförslaget.

Just nu arbetar EU-kommissionen intensivt på ett lagförslag som innebär att alla medborgare i EU ska få sin kommunikation övervakad och granskad. Lagen kallas för Chat control och den innefattar verkligen all kommunikation: alla dina telefonsamtal, varje gång du ringer i videoläge, alla dina sms, varenda rad du skriver i olika meddelandeappar (även krypterade tjänster), dina mejl, rubbet – allt kommer att kunna filtreras i realtid och potentiellt fastna för djupare genomgång. Det här gäller även bilder och filmer som du sparar i molntjänster, alltså i princip allt du gör med din smartphone. Med andra ord: ditt privatliv står helt naket inför statlig beskådning. Varför pratar nästan ingen om detta?

Den här typen av lagförslag, som påverkar och inkräktar i människors liv på ett totalt sätt – vars motsvarighet bara går att hitta i totalitära stater som Kina – borde vara föremål för debatt i var och varannan nyhetssändning, det borde skrivas spaltmeter efter spaltmeter på ledarsidorna. Ylva Johansson är ansvarig EU-kommissionär för förslaget. Varför ställer inte journalisterna henne mot väggen? Varför krävs inte regering och riksdag på ställningstaganden?

När den så kallade spionlagen nyligen infördes krävde den en ändring i grundlagen. Det är inget som ska göras lättvindigt, grundlagar ska klubbas igenom av två olika riksdagar för att journalister ska hinna lyfta frågan och folket få en chans att bilda sig en uppfattning och göra sin röst hörd. Men var fanns diskussionerna? Den gången vaknade Sveriges samlade journalistkår alldeles för sent. Den tredje statsmakten är en av våra demokratiska grundstenar och Chat control riskerar i förlängningen att försvåra dess arbete. Vi hoppas att journalisterna vaknar tidigare den här gången och tar gruvlig revansch – men tiden börjar rinna ut.

Politikerna som föreslår den här lagen hävdar att de gör det för barnens skull. Chat control ska införas för att upptäcka barnpornografi och grooming (vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte). Är det påstådda ändamålet anledningen till att vi inte diskuterar medlen? Åtminstone ser Ylva Johanssons retorik ut så. När hon pratar om det här lagförslaget pratar hon bara om barnen. Inte om effekten som totalitär övervakning har på samhället. Inte om hur det påverkar människors grundläggande rättigheter. Inte om andra mer ändamålsenliga brottsbekämpande åtgärder. Ylva Johansson, varför kan du inte debattera verktygen och konsekvenserna av dem, i stället för att knuffa barnen framför dig?

På en EU-konferens i januari sa Ylva Johansson att det kommer att krävas domstolsbeslut för övervakning. Men lagförslaget är inte utformat så. Antingen sprider Ylva Johansson, som ansvarig EU-kommissionär, en totalt felaktig bild till sina EU-kollegor, eller så har hon inte koll på hur hennes förslag är skrivet. Tidigare har hon också sagt att det går att bedriva den här typen av massövervakning och ändå värna om människors integritet. Men det är inte så tekniken fungerar. Ylva Johansson, hur kan du lägga fram ett lagförslag som FN:s människorättskommissionär sågar och som går emot Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga? Och vad talar för att ett sådant här system aldrig kommer att användas till någon annan typ av övervakning?

När FRA-lagen infördes 2008 skrev FRA-generaldirektören Ingvar Åkesson att ”det odlas en uppfattning om att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratisk vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa?”

13 år senare, i maj 2021, dömdes Sverige i Europadomstolen för att FRA-lagen kränker den personliga integriteten. Den svenska regeringen uppmanades att omedelbart åtgärda rättssäkerhetsbrister. Men i stället gick riksdagen i rakt motsatt riktning när man i november 2021 i stället röstade igenom en utvidgning av FRA-lagen.

Den här ändamålsglidningen som sker med massövervakning är ett stort problem och borde intressera inte minst journalister. När man väl infört ett massivt system som ska övervaka vår kommunikation är det enkelt att när som helst byta ut filtret. Det går fortare än att säga grundlag. Journalister som värnar om sina anonyma källor borde till exempel vara oroliga.

Låt oss vara tydliga med detta. Redan vid ett införande av lagen i befintligt skick innebär det en stor kränkning av alla EU-medborgares integritet. Den här typen av AI-system är mycket trubbiga och kommer att filtrera fram familjers semesterbilder från stranden, videosamtal med nätläkare, intima sms mellan partners och konversationer från dejtingappar. Det riskerar dels att dränka polisen i sorteringsarbete och ta resurser från att jaga dem som skapar den här typen av material, dels finns det en uppenbar risk att människors mest intima (helt lagliga) bilder hamnar i fel händer.

Men det största problemet är inte de direkta konsekvenserna, utan vad som väntar i nästa vända. Vi kommer att börja självcensurera oss själva. I första hand kommer det innefatta sådant som vi tror kan fastna i det här filtret. När glidningen i vad som massövervakas flyttas, när vi bara kan ana vem som övervakar vår kommunikation och med vilken agenda, då kommer vi att ändra vårt beteende utifrån det. Och så nöts ett samhälles demokratiska funktioner ner. Installerar vi den här typen av bakdörrar är det bakdörrar där friheten sakta sipprar ut. Om vi inte vill försöka stänga dem när det är full storm, då gör vi bäst i att aldrig öppna dem.

Letters addressed to the Swedish Parliament

Sverige är för stunden ordförande i EU:s ministerråd och till slut ska både Sveriges EU-parlamentariker och Sverige i ministerrådet rösta i frågan. Vi kommer att skicka brev till inblandade politiker och uppmana dem att rösta nej. Och om någon annan skulle öppna och läsa breven längs med vägen bryter den personen mot den posthemlighet som finns reglerad i Sveriges grundlag och påföljden kan bli upp till två års fängelse – en något annorlunda syn på integritet än den som kommer till uttryck i lagförslaget Chat control.

Mullvad VPN