Hoppa till innehållet

Dags att göra sin röst hörd.

Ett demokratiskt samhälle bygger på att lagförslag debatteras innan de blir verklighet. Vi började med att göra diskussionen synlig på gatorna i EU:s ordförandeland: Sverige.

Skapa säkra platser på internet för barnen. Istället för att göra internet osäkert för alla.
Dagens regeringar säger att de ska övervaka grov brottslighet. Vad säger morgondagens?
Fem tunnelbaneannonser

2008

FRA-lagen införs. Man säger att spaningen bara ska gälla yttre hot mot landet. FRA-generaldirektören skriver till folket: ”Det odlas en uppfattning om att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratisk vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa?”

2021

13 år senare dömer Europadomstolen Sverige för att FRA-lagen kränker den personliga integriteten. Den svenska regeringen uppmanas att omedelbart åtgärda rättssäkerhetsbrister. Istället går man i rakt motsatt riktning och röstar senare under året igenom en utvidgning av FRA-lagen.

2023

EU-kommissionen arbetar på lagförslaget chat control, som innebär att samtliga EU-medborgare kommer att få all sin kommunikation övervakad. Man påstår att syftet med lagen är att upptäcka grov brottslighet. Problemet är bara: har man ett så massivt system på plats, då kan man när som helst välja att ändra vad man ska lyssna på och leta efter. Tänk på ett auktoritärt land i EU. Tänk nu tanken på ett sådant här system.

2084?

Vad kommer framtidens regeringar och parlament att övervaka när de väl har infrastrukturen på plats? Politiska motståndare? Proteströrelser? Journalister? Människor som söker abort i stater där det är förbjudet enligt lag? I den här takten dröjer det antagligen inte till 2084 innan vi har ett samhälle som liknar 1984.

Stoppa chat control

Vad händer med ett samhälle där människor känner sig övervakade? När människor inte har rätt till privata samtal, det är då samhällen bryts ner och går från demokratiska till totalitära. Vi uppmanar Sveriges riksdag och regering att rösta nej till lagförslaget.

Arlanda Flygplats
Arlanda Flygplats
Skapa säkra platser på internet för barnen. Istället för att göra internet osäkert för alla.
Dagens regeringar säger att de ska övervaka grov brottslighet. Vad säger morgondagens?
Stoppa Chat control. För ett fritt internet.
Lagförslaget chat control hör inte hemma i demokratiska samhällen
Posthemligheten är en mänsklig rättighet som även borde gälla digitalt.
Låt inte 2024 bli starten på 1984.
De flesta passerar den här reklamskylten utan att märka den. Ungefär som när massövervakningslagar klubbas igenom.
9789173439756, 8, 14*. *Vi satte den här rubrike här, så att du får chansen att börja öva på privat kommunikation i en offentlig miljö. Det kan vara bra att kunna om EU-kommissionens lagförslag chat control blir verklighet och samtliga EU-medborgare får all sin kommunikation övervakad.
”Även om rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, skyddet av personuppgifter samt yttrande- och informationsfriheten är mycket viktiga är det ingen av dem som måste skyddas till varje pris.” Lagförslaget chat control, sida 13.
Vad vill ni att Sveriges EU-ordförandeskap ska lämna efter sig? Ett mer eller mindre demokratiskt Europa?
Vi är inte intresserade av vad Sveriges politiker skriver till sina partner på väg hem från riksdagshuset på fredagkvällarna. Det borde ingen annan heller vara.
Skydda anonyma källor och visselblåsare. Stoppa chat control.
Skydda visselblåsare, proteströrelser i auktoritära länder och människor med hemlig identitet. Skydda de som behöver be om hjälp utan att det syns. Skydda barnen. Stoppa chat control.
I november 2022 pekades fem EU-länders regeringar ut för att de spionereat på meningsmotståndare och oppositionella. 2023 vill EU-kommissionen tillsätta ett övervakningssytem som ska lyssna på alla medborgares kommunikation.